de trofee, daar is het hem om te doen, waardering en respect