Roland legt het reglement uit de nieuwe formule van KK dubbel.